Bậc học Mầm non tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, ngày 23-8-2017,được sự cho phép và thống nhất của Trưởng phòng GDĐT huyện. Bậc học Mầm non tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

   Tham dự hội nghị có:

  • Bà Lâm Thị Phúc Dung – Trưởng phòng GDĐT huyện Ea Kar;
  • Ông Nguyễn Thanh Dương – Phó trưởng phòng GDĐT;
  • Bà Trần Thị Hồng Lê – Chuyên viên Mầm non;

cùng các đ/c hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn của 24 trường mầm non trong huyện.

      Sau khi đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của GDMN, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận. Buổi chiều cùng ngày hội nghị đã triển khai thông tư 28/2016/TT – BGDĐT sửa đổi bổ sung một số nội dung chương trình GDMN.

                                                                                                    Tin và ảnh Vũ Quang Vinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

DSC00015 DSC00020 DSC00036