Hội Khuyến học huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Ea Kar.

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ea Kar. Hội Khuyến học huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Ea Kar. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Thắng – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện; ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó Trưởng phòng GDĐT; ông Nguyễn Tiến Lượng – Chủ tịch Hội khuyến học huyện; các ông (bà) trong Thường trực Hội Khuyến học huyện, các xã, thị trấn; các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

        Thay mặt Thường trực Hội Khuyến học huyện, bà Vũ Thị Hoài Thu, Phó chủ tịch Hội thông qua báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Ea Kar. Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án (2016-2020) đã có 22.831/38.032 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 39/40 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 112/238 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, 95/100 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Báo cáo cũng nêu rõ những kết quả Hội Khuyến học huyện đã đạt được trong 5 năm qua, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Đề án đến cuối năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bà Vũ Thị Hoài Thu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thông qua Báo cáo Tổng kết

      Tại Hội nghị các đại biểu được nghe ý kiến tham luận của các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Đề án tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Kar.

Ông Nguyễn Văn Tịnh, Khối 3B, Thị trấn Ea Kar báo cáo tham luận gương Gia đình học tập tiểu biểu

 

Ông Lê Văn Thức, Hội đồng hương Làng Thiều Xá, xã Ea Sô tham luận gương Dòng họ học tập tiêu biểu

Đại diện Ban Tự quản thôn 12, xã Ea Ô tham luận gương Cộng đồng học tập tiêu biểu

Đại diện Hội Khuyến học xã Ea Đar tham luận gương Đơn vị học tập tiêu biểu

        Tại Hội nghị này, Ủy ban nhân dân huyện (UBND); Hội Khuyến học huyện đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện Đề án cụ thể như sau: UBND huyện tặng Giấy khen và phần thưởng cho 05 Gia đình học tập, 02 Cộng đồng học tập, 02 Dòng họ học tập, 02 Đơn vị học tập tiêu biểu. Hội Khuyến học huyện tặng Giấy khen và phần thưởng cho 07 tập thể, 12 Gia đình học tập.

Ông Nguyễn Trọng Thắng, HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thừa ủy quyền của

Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu 

Ông Nguyễn Tiến Lượng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao giấy khen và phần thưởng

của Hội Khuyến học cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu 

       Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Lượng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện thay mặt Thường trực Hội cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của Phòng GDĐT huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đồng hành cùng Hội trong những năm qua. Tin tưởng rằng với sự quan tâm sâu sắc đó phong trào học tập của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Ea Kar hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc.

                                                                                                                Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh