• Ông Bùi Văn Đông
  • Giáo dục THCS - Giáo dục Thường xuyên
  • Chuyên viên
  • 05003.625.124
  • Ông Nguyễn Tiến Thịnh
  • Giáo dục THCS - Giáo dục Thường xuyên
  • Phó Trưởng phòng
  • 0984.294.485
  • thinhnt@eakar.daklak.gov.vn