Đại Hội chi bộ Giáo dục lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Thực hiện Kế hoạch số 03- KH/ĐU, ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Ea Kar về đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Ngày 20/02/2020, tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ea Kar Đại hội chi bộ Giáo dục lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được tổ chức.

    Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hà – Bí thư đảng ủy CQCQ cùng các đồng chí trong tổ cấp ủy phụ trách chỉ đại Đại hội các chi bộ và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội

       Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ tới  2020 – 2022; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và của các cấp ủy cấp trên; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Bí thư đảng ủy CQCQ phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Bí thư đảng ủy CQCQ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà chi bộ giáo dục đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua, phát huy đoàn kết và trí tuệ tập thể để xây dựng Nghị quyết sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành giáo dục trong tình hình mới, đồng thời chỉ ra 5 nhiệm vụ mà chi bộ giáo dục cần tập trung lãnh đạo đó là:

  • Lãnh đạo toàn ngành tích cực đổi mới cả nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và công tác quản lý. Để làm tốt được điều này cần phải xây dựng mô hình để từ đó nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành;
  • Đối với học sinh cần tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, gắn giữa học tập lý thuyết với hoạt động thực tiễn;
  • Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, phòng chống tai nạn thương tích, các tệ nạn trong học đường;
  • Xây dựng các giải pháp, trên cơ sở khuôn khổ các quy định hiện hành để làm tốt công tác huy động các nguồn lực hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước;
  • Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương như Lễ hội văn hóa, Hội chợ, du lịch… qua đó giáo dục, tìm hiểu truyền thống văn hóa địa phương và hình thành ý thức khởi nghiệp.

    Phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, tập trung các đại biểu đã phát biểu tham luận; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Đ/c Nguyễn Thanh Dương – đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Phùng Văn Chang – đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Các Đ/c đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư, phó Bí thư chi Bộ khóa V

Tổ Cấp Ủy của đảng ủy CQCQ tặng hoa chúc mừng BT, phó BT khóa mới

Tặng hoa, ghi nhận những đóng góp của đ/c Đinh Xuân Dũng chi ủy viên khóa IV