Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 04/2021/NĐ-CP 22/02/2021 Nghị định, Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.
Số 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
113/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định, Nghị định Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập