Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 10/CT-UBND 13/09/2022 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 18/CT-UBND 28/09/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 800/CT-BGDĐT 24/08/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức Nhà giáo
15/CT-TTg 25/05/2012 Chỉ thị, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước