Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 373/VPUBND-KGVX 21/07/2021 Công văn, Thư về phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
274/CV - PGDĐT 09/08/2017 Công văn, CV 274 của PGDĐT Ea Kar, HD thực hiện các khoản thu
235/CV - PGDĐT 29/06/2017 Công văn, Công văn 235/CV - PGDĐT, hướng dẫn thực hiện CV 584 của UBND huyện Ea Kar
584/CV-UBND 22/06/2017 Công văn,
801/KH-BGDĐT 04/11/2016 Công văn, Kế hoạch Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
189/BGDĐT-CTHSSV 18/01/2016 Công văn, Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học