Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Nghị quyết, Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
07/2017/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết,