Phòng GDĐT Huyện Eakar

  • Điện thoại: 05003.625.124 - Fax: 05003.625.124
  • Email: phonggdeakar@gmail.com
  • Trụ sở: Trần Hưng Đạo, TT Ea Kar, huyện Ea Kar, tính Đăk Lăk