Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 295/TB-UBND 08/09/2021 Thông báo, Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2021