Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 15160/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Danh mục kèm theo Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 10/CT-UBND 13/09/2022 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 1834/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 2798/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định, Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Số 57/KH-SGDĐT 29/09/2021 Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021-2022 của ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk
Số 18/CT-UBND 28/09/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 295/TB-UBND 08/09/2021 Thông báo, Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2021
Số 800/CT-BGDĐT 24/08/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Trang 1 / 712345»...Cuối »