Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 04/2021/NĐ-CP 22/02/2021 Nghị định, Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số 01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Số 03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
Số 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non.
Số 49/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non;
Số 50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Số 51/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT
Số 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.
Số 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Trang 1 / 512345»