Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1774/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 16/2024/QĐ-UBND 22/04/2024 Quyết định, Quyết định Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 31/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
Số 27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Thông tư, Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 20/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Số 19/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 15160/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 1027/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định, Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Danh mục kèm theo Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 981/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số 10/CT-UBND 13/09/2022 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Trang 1 / 712345»...Cuối »