Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 118/KH-UBND 16/07/2020 Kế hoạch, Quyết định của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar.
Mau KH 03/10/2017 Kế hoạch, CAC MAU KE HOACH GDHN HS KT CN ( MN, TH, THCS )