HAI CÁN BỘ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BẢO VỆ THÀNH CÔNG XUẤT SẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Thực hiện kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kỹ năng sư phạm, trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ,… để đáp yêu cầu công tác quản lý giảng dạy, phục vụ, trong thời gian qua, cùng với nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn huyện, cơ quan Phòng Giáo dục – Đào tạo đã có 2 thầy giáo là Nguyễn Thanh Dương (Phó Trưởng phòng) và Phùng Văn Chang (chuyên viên phụ trách tiểu học) đã tham gia lớp đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục do Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Tây nguyên tổ chức. Trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2017, hai thầy giáo đã hoàn thành chương trình học tập 15 học phần với 61 tín chỉ (đạt điểm trung bình loại giỏi), đạt chứng chỉ Tiếng Anh B1 và luận văn tốt nghiệp. Ngày 8 và 9/7/2017, tại Trường Đại học Tây Nguyên, trước hội đồng đánh giá gồm các nhà khoa học, các GS, PGS, tiến sĩ của Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Tây Nguyên và các trường đại học ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, hai cán bộ của Phòng GD đã bảo vệ thành công xuất sắc luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Ea Kar tỉnh Đăk Lăk” (của thầy Nguyễn Thanh Dương) và  “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp ở huyện EaKar tỉnh Đăk Lăk” (của thầy Phùng Văn Chang).

Chang BC

Thầy Phùng Văn Chang đang trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

       Hội đồng đã khẳng định tính chất lý luận, tính thực tiễn, những đóng góp của các đề tài cũng như kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục của các tác giả. Đặc biệt, Hội đồng đánh giá cao 2 bài nghiên cứu của thầy Nguyễn Thanh Dương và 1 bài nghiên cứu của thầy Phùng Văn Chang đã được đăng tải trong các tạp chí nghiên cứu khoa học chuyên ngành (có trong danh mục được tính điểm khoa học để đăng ký trình độ tiến sĩ, chức danh GS, PGS của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước). Hội đồng cho rằng kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Dương và tác giả Phùng Văn Chang đã đóng góp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc đổi mới giáo dục phổ thông, có thể được vận dụng trong thực tiễn công tác và phát triển thành những đề tài lớn hơn. Cả hai luận văn được Hội đồng đánh giá số điểm rất cao(9,5/10 và 10/10) và đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cấp bằng thạc sĩ cho thầy Nguyễn Thanh Dương và thầy Phùng Văn Chang.

(Tin và ảnh: Admin)

Duong BC

Thầy Nguyễn Thanh Dương đang trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứuChang tang hoa

Duong tang hoa

Các đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng thầy Nguyễn Thanh Dương và thầy Phùng Văn Chang bảo vệ thành công xuất sắc luận văn tốt nghiệp.