Hình ảnh đẹp từ Ngày hội STEM tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2023 tổ chức tại huyện Ea Kar

Lượt xem: