Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

  Triển khai Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 18/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tập huấn triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025. Trong 02 ngày (từ ngày 24/02/2023 đến ngày 25/02/2023) Phòng GDĐT huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 tại trường Mầm non Bông Sen, xã Ea Tih. Tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Trưởng phòng GDĐT; cô Trần Thị Hồng Lê, Chuyên viên Mầm non Phòng GDĐT; các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên cốt cán của 24 trường mầm non trong huyện về tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu về tham dự Hội nghị

Giáo viên cốt cán các đơn vị về tham dự Hội nghị

Thầy Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Trường phòng GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Cô Trần Thị Hồng Lê, Chuyên viên mầm non điều hành nội dung Hội nghị tập huấn

   Với mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung: (chuyên đề 1: Hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hành, trải nghiệm; chuyên đề 3: Hướng dẫn sử dụng đồ dùng đồ chơi; thực hành tiết dạy minh họa lớp Lá (trẻ 5-6 tuổi), tổ chức tham quan môi trường giáo dục của nhà trường; chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập mô hình triển khai thực hiện điểm chuyên đề).

Tiết thực hành dạy minh họa của cô và trò lớp Lá

Cô Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh báo cáo tại Hội nghị

Cô Dương Thị Doanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Bình báo cáo tại Hội nghị

Cô Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng trường Mầm non Họa My báo cáo tại Hội nghị

  Tại Hội nghị tập huấn này ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập mô hình triển khai thực hiện điểm chuyên đề, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường còn được tham quan môi trường giáo dục của trường Mầm non Bông Sen để học tập, áp dụng vào triển khai tại đơn vị mình cho phù hợp, linh hoạt, sáng tạo.

Khu trải nghiệm của bé tại trường mầm non Bông Sen, xã Ea Tih

Vườn rau sạch tại trường mầm non Bông Sen, xã Ea Tih 

 Tin tưởng rằng với tinh thần giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Hội nghị tập huấn sẽ trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường mầm non trong huyện những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo, phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhà trường hiện nay.

                                                                                                          Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh