HỘI THẢO CHIA SẺ, ỨNG DỤNG SKKN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2019, NGÀNH GIÁO DỤC EA KAR

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Ngày 29/5/2019 tại hội trường phòng GD&ĐT huyện Ea Kar, hội đồng chấm SKKN cấp huyện năm 2019 đã tổ chức Hội thảo chia sẻ, ứng dụng SKKN, giải pháp công tác năm 2019. Về dự Hội thảo có Ông Lê Ngọc Anh, phó CT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chấm SKKN cấp huyện năm 2019 của ngành GD & ĐT cùng các ông bà trong hội đồng giam khảo, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các CBQL, tổ khối trưởng, giáo viên cốt cán của các trường MN, TH, THCS, PTDT nội trú THCS trong huyện.

Toàn cảnh hội thảo

       Tại  Hội thảo, 3 sáng kiến ở 3 lĩnh vực đã tham gia báo cáo, đó là : “Một số giải pháp giúp trẻ lớp lá trường MN Hoa PơLang chơi tốt ở hoạt động góc”, của cô Lê Thị Hằng, GV trường MN Hoa PơLang; “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, huyện Ea Ka” Của cô Lê Thị Hằng, Phó hiệu trưởng trường TH Nguyễn Văn Cừ và “Xây dựng đội ngũ công tác viên thư viện ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ea Kar” của cô Phạm Thị Hoa, CBTV trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Lê Ngọc Anh, phó CT UBND huyện, Chủ tịch HĐ chấm SKKN cấp huyện năm 2019 của ngành GD & ĐT phát biểu khai mạc

       Sau Phần báo cáo của các tác giả hội nghị đã thảo luận đưa ra những ý kiến phản biện, trao đổi làm rõ thêm một số nội dung, những giải pháp mới, những cách làm hay đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn nhất là việc áp dụng những sáng kiến vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của từng trường

Cô Lê Thị Hằng, GV trường MN Hoa PơLang báo cáo đề tài “Một số giải pháp giúp trẻ lớp lá trường MN Hoa PơLang chơi tốt ở hoạt động góc”

    Nội dung của những Sáng kiến, giải pháp được trình bày tại Hội thảo chính là nguồn tư liệu có ý nghĩa thiết thực để các trường trong huyện nghiên cứu và áp dụng phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị, góp phần thúc đẩy hoạt động viết, phổ biến và nhân rộng SKKN, từng bước nâng cao chất lượng đổi mới và nâng cao chất lượng GD.

Hồng Lê – CVMN phòng GD & ĐT Ea Kar