Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 16/7/2002 của UBND huyện Ea Kar về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar.

Lượt xem:

Đọc bài viết