Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức Nhà giáo
15/CT-TTg 25/05/2012 Chỉ thị, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước