Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 22/8/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch bồi dưỡng Chính trị hè năm 2022 theo tinh thần Công văn số 57-HD/BTGTU, ngày 19/7/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

    Lớp bồi dưỡng được chia làm 7 cụm tại 7 xã, thị trấn với hơn 2.000 viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện tham gia; viên chức đang đi tập huấn, học tập theo điều động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, đang điều trị bệnh và nhân viên bảo vệ trường được miễn tham gia bồi dưỡng.

Thầy, cô giáo của các trường Cụm 5 – tại trị trấn Ea Knốp tham gia bồi dưỡng

Thầy, cô giáo của các trường Cụm 3 – tại xã Ea Đar tham gia bồi dưỡng

Thầy, cô giáo của các trường Cụm 1 – tại xã Cư Ni tham gia bồi dưỡng

Thầy, cô giáo của các trường Cụm 2 – tại xã Ea Ô tham gia bồi dưỡng

   Tại các lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu các nội dung cốt lõi, trọng tâm và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; tình hình thế giới và trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội, chương trình kế hoạch hành động của đảng bộ tỉnh và địa phương; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của ban Bí thư Trung ương Đảng; các nội dung khác về bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành.

Ông Lê Văn Hồng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện báo cáo tại cụm số 1

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo tại cụm số 2

Ông Nguyễn Thanh Dương, HUV Trưởng phòng GDĐT huyện báo cáo tại cụm số 5

Ông Phùng Văn Chang, Phó trưởng phòng GDĐT huyện báo cáo tại cụm số 2

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng GDĐT huyện báo cáo tạo cụm số 7

     Sau khi nghe báo cáo viên giảng bài, các lớp bồi dưỡng dành một thời gian để học viên trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc; đồng thời triển khai viết bài thu hoạch để đánh giá việc tiếp thu các chuyên đề đã được nghiên cứu. Đây cũng là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên nắm bắt được những thông tin hữu ích, cốt lõi về định hướng chiến lược, phát triển giáo dục theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề về phát triển Kinh tế – Xã hội của đất nước và của địa phương; đồng thời triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” gắn với phấn đấu xây dựng huyện Ea Kar sớm trở thành thị xã trước năm 2025.

    *Một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng Chính trị hè 2022

                                                                                                       * Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh