MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHI DẠY VĂN BẢN Ở MÔN NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHI DẠY VĂN BẢN Ở MÔN NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 26/04/2018
Lượt xem 371
Lượt tải 28
Xem tài liệu Xem Online
Tải về