17/2017/QĐ-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 17/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2017
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
Xem văn bản Xem Online
Tải về