Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở huyện Ea Kar, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Trong 02 ngày 24 và 25/12/2022 tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở huyện Ea Kar, năm học 2022-2023.

BTC, BGK, lãnh đạo các trường, thầy cô hướng dẫn và các thí sinh về tham gia Cuộc thi

Thầy Phạm Đức Tân, Chuyên viên THCS thông qua các Quyết định của Cuộc thi

Thầy Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu khai mạc Cuộc thi

  Từ những ý tưởng sáng tạo KHKT đã được công nhận tại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh THCS. Phòng GDĐT đã triển khai đến các nhà trường, các tác giả, nhóm tác giả tiến hành làm sản phẩm để tham gia Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở huyện Ea Kar, năm học 2022-2023. Tại cuộc thi lần này có 26 sản phẩm tham gia thuộc 06 lĩnh vực dự thi gồm: Khoa học thực vật 01; Hệ thống nhúng 03; Hóa sinh 02; Kỹ thuật môi trường 07; Kỹ thuật cơ khí 09; Khoa học xã hội và hành vi 04.

Các sản phẩm, dự án về tham dự Cuộc thi

Thầy cô giáo và học sinh của các đơn vị đến tham quan gian trưng bày sản phẩm rất hào hứng

   Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đa số các sản phẩm tham gia dự thi lần này đều trình bày đúng bố cục, nêu được tính cấp thiết của đề tài, Poster trình bày khoa học, sinh động; các tác giả, nhóm tác giả đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu, đầu tư cho các sản phẩm dự thi, phân tích dữ liệu có hệ thống, có dự án chứng minh được tính sáng tạo, cách điệu mới, tác giả thuyết minh, trả lời rõ ràng, thuyết phục.

   Ban Giám khảo đã chọn được 06 sản phẩm, dự án để bước vào vòng chấm thi toàn cuộc (đánh giá sản phẩm ở góc độ liên môn, chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh).

Dự án của nhóm tác giả trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Dự án của nhóm tác giả trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Dự án của nhóm tác giả trường THCS Phan Đăng Lưu

Dự án của nhóm tác giả trường THCS Nguyễn Khuyến

Dự án của nhóm tác giả trường THCS Hoàng Hoa Thám

Dự án của tác giả trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Qua 02 vòng chấm thi lĩnh vực và vòng chấm thi toàn cuộc đã có 26/26 sản phẩm được công nhận đạt cấp huyện (tỷ lệ 100%). Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 06 giải Khuyến khích, đồng thời chọn 06 sản phẩm tiếp tục hoàn thiện để dự thi cấp tỉnh vào tháng 01/2023.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận cấp huyện

Thầy Hoàng Mạnh Hà và thầy Võ Đình An thành viên BGK trao giải Khuyến khích cho các nhóm tác giả

Thầy Dương Tường Hưng và thầy Nguyễn Hồ Bắc thành viên BGK trao giải Ba cho các nhóm tác giả

Thầy Nguyễn Thanh Dương (TP) và thầy Nguyễn Tiến Thịnh (PTP) trao giải Nhất, Nhì cho các nhóm tác giả

   Đây là năm học đầu tiên Phòng GDĐT huyện Ea Kar tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định xong có thể khẳng định Cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Qua Cuộc thi đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đến các nhà trường nhằm chuẩn bị cho học sinh tác phong nghiên cứu khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp sau khi học xong trung học cơ sở, góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông.

                                                                                                                    Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh