Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học Trung học cơ sở năm học 2020-2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Chiều ngày 24/11/2020 tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học Trung học cơ sở năm học 2020-2021. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Dương – HUV, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó Trưởng phòng GDĐT, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban giám khảo; các ông (bà) trong Ban Tổ chức, Ban Giáo khảo hội thi cùng 93 thí sinh là những giáo viên xuất sắc đến từ 19 trường Trung học cơ sở trong toàn huyện.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thi

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi

93 thí sinh tham gia Hội thi

Ông Bùi Văn Đông, Chuyên viên, Phó Trưởng Ban Giám khảo thông qua các quyết định của Hội thi

Ông Nguyễn Thanh Dương, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng Ban Tổ chức khai mạc Hội thi

Ông Nguyễn Tiến Thịnh – PTP, Trưởng Ban Giám khảo quán triệt quy chế Hội thi

      Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học Trung học cơ sở năm học 2020-2021 có nhiều điểm mới so với các lần thi trước. Hội thi lần này các nội dung thi sẽ được thực hiện theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh tham gia Hội thi phải trải qua 02 phần thi gồm: thi thực hành tiết dạy; thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đảm bảo 02 yêu cầu sau:

      – Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống;

      – Phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt (từ 8 điểm đến 10 điểm trở lên theo thang điểm 10)

      Ngay sau lễ khai mạc các thí sinh bước vào phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Các thí sinh tham gia phần thi thuyết trình biện pháp

Tổ Giám khảo góp ý phần thi thuyết trình cho giáo viên

       Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học Trung học cơ sở năm học 2020-2021 sẽ diễn ra từ ngày 24/11/2020 đến 12/12/2020 cụ thể như sau: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 27/11/2020 thí sinh thi thuyết trình biện pháp tại Trường THCS Nguyễn Khuyến. Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 11/12/2021 thí sinh thi thực hành tiết dạy tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Dự kiến ngày 12/12/2020 Ban Tổ chức sẽ tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi.

      Qua Hội thi Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ chọn lựa những thí sinh xuất sắc nhất để cử tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học Trung học cơ sở năm học 2020-2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                     Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh