Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết