Thông báo số 17/TB-HĐTD ngày 27/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc Tạm hoãn thời gian thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết