Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 143/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/12/2020
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Xem văn bản Xem Online
Tải về