Thông báo Tuyển dụng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 295/TB-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2021
Xem văn bản Xem Online
Tải về