HỘI THI VẼ TRANH CẤP HUYỆN CHO HOC SINH MẦM NON EA KAR

HỘI THI VẼ TRANH CẤP HUYỆN CHO HOC SINH MẦM NON EA KAR

Lượt xem:

    Thực hiện kế hoạch số 517/KH – PGDĐT, ngày 24/11/2017 của Phòng GD & ĐT huyện Ea Kar, V/V tổ chức hội thi vẽ tranh cho học sinh mầm non 5 tuổi, lần thứ I, năm học 2017 – 2018. Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 24/12/2017, Tại trường MN Măng non, Phòng GD & ĐT đã tổ chức hội thi vẽ tranh cho học sinh mầm non [...]