Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 04/2021/NĐ-CP 22/02/2021 Nghị định, Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số 01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Số 03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
Số 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.
Số 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Số 118/KH-UBND 16/07/2020 Kế hoạch, Quyết định của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar.
2499/QĐ - BGDĐT 26/08/2019 Quyết định, Công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012/TT - BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm
877/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
675/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định, Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trang 1 / 512345»