Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 118/KH-UBND 16/07/2020 Kế hoạch,
2499/QĐ - BGDĐT 26/08/2019 Quyết định, Công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012/TT - BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm
877/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
675/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định, Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
32/2018/TT - BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Chương trình GDPPT ban hành theo TT32 26/12/2018 Thông tư, Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo TT 32/2018
28/2018/QĐ-UBND 16/11/2018 Quyết định, Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
17/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 41234»