Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2018/TT - BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Chương trình GDPPT ban hành theo TT32 26/12/2018 Thông tư, Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo TT 32/2018
17/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT - BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
597/QĐ - UBND 19/07/2018 Quyết định, Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD & ĐT
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức Nhà giáo
Hướng dẫn 14/11/2017 Văn bản khác, 03 Hướng dẫn sử dụng SĐDT theo Quy chế Sở GD
940/QĐ - SGDĐT 14/11/2017 Quyết định, Quy chế Quản lý và Sử dụng sổ điểm điện tử
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư, Thông tư quy định Tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 41234»