Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 27/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về