Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 20/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/10/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Xem văn bản Xem Online
Tải về