Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Sáng ngày 09/02/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Nội vụ; toàn thể công chức, người lao động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Công chức cơ quan Phòng GDĐT

  Hội nghị là dịp để cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trên tinh thần thảo luận, cởi mở, dân chủ, tập trung Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 2096/UBND-NV ngày 30/12/2022 của UBND huyện về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tập thể công chức, người lao động của cơ quan

   Tin tưởng rằng với những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể. Tập thể công chức, người lao động cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

                                                                                                                  Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh