Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non huyện Ea Kar

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Sáng ngày 08/9/2018, phòng GD & ĐT Ea Kar tổ chức hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non huyện Ea Kar.

     Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non của Phòng GD & ĐT, các đồng chí Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và một số tổ trưởng chuyên môn của các trường mầm non trong huyện.

Cô Trần Thị Hồng Lê – chuyên viên phòng GD & ĐT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non huyện Ea Kar

      Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo phòng GD & ĐT, Cô Trần Thị Hồng Lê, chuyên viên phòng GD & ĐT đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non huyện Ea Kar. Theo đó, năm học 2017 – 2018, Giáo dục mầm non huyện Ea Kar đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Mạng lưới trường lớp vẫn được duy trì và phát triển với 24 trường mầm non, 8.368 cháu. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở nhà trẻ đạt 18,7 % ( Toàn tỉnh 12,1%); ở mẫu giáo 83,1% ( toàn tỉnh 87,8 %); Chất lượng chăm sóc, giáo dục ngày một nâng cao, tất cả các cháu đến trường đều được theo dõi biểu đồ sức khỏe,  tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chỉ còn 2,9 % đối với nhà trẻ và 5,1% đối với mẫu giáo; tỷ lệ này đối với thể thấp còi là 2,5% ở nhà trẻ và 5,7% ở mẫu giáo. Các điều kiện về đội ngũ và CSVC ngày một được quan tâm và tăng cường, 100% cán bộ, GV, VN đề có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 51,2 %. toàn bậc học có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. 13 trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đạt tỷ lệ 54,2 %…

Các đại biểu tham dự hội nghị

      Bước vào năm học mới 2018 – 2019, Giáo dục mầm non huyện Ea Kar,  tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ chính đó là:      (1) Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; (2) Phát triển mạng lưới trường, lớp; giải quyết vấn đề trường lớp tại khu đông dân cư; (3) Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; (4) Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; (5) Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; (6) Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; (7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; (8) Thực hiện tốt công tác xã hội hóa; (9) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non./.

(Admin)