Tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. từ ngày 17/8/2018 đến 19/8/2018, Phòng GD & ĐT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 24 trường mầm non trong huyện.

Thầy Nguyễn Thanh Dương, Phó trưởng phòng GD & ĐT phát biểu khai mạc

    Những cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham dự tập huấn lần này sẽ được tiếp thu 10 chuyên đề do báo cáo viên của trung tâm y tế huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT và CBQL một số trường đã tham gia tập huấn cấp tỉnh truyền đạt.

Toàn cảnh lớp tập huấn

    Sau tập huấn, các trường mầm non sẽ tổ chức tập huấn lại cho trường mình nhằm đảm bảo cho tất cả CB, GV đề được tiếp thu các chuyên đề, từ đó có kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức Nhà giáo và áp dụng vào quá trình thực hiện các hoạt động dạy học của mình.

Thầy Đinh Xuân Dũng và các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề

                                                                                 ( Admin )