Hội thảo chuyên đề “Xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số” năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Từ ngày 27/01 đến ngày 29/01/2021 tại trường mầm non Tuổi Thơ, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, bậc học Mầm non Phòng GDĐT đã tổ chức Hội thảo chuyên đề ‘‘xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số” năm học 2020-2021 cho các CBQL, tổ khối trưởng, giáo viên cốt cán của các trường Mầm non trong huyện. Về dự Hội thảo có Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Trưởng phòng GDĐT, các đồng chí chuyên viên Phòng GDĐT, đại diện lãnh đạo quản lý các trường, tổ khối trưởng, giáo viên cốt cán của 24 trường mầm non.

Khuôn viên trường Mầm non Tuổi Thơ, xã Cư Elang nơi diễn ra Hội thảo

Đại biểu, các giáo viên và học sinh về tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu khai mạc Hội thảo  

Bà Trần Thị Hồng Lê, Chuyên viên thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức chuyên đề

    Tại Hội thảo các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề:

    1. Tổ chức Hội thảo chuyên đề thiết kế, xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội tăng cường tiếng Việt trong và ngoài lớp học đảm bảo phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số.

    2. Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường tăng cường tiếng Việt đã thiết kế, xây dựng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non.

    3. Tổ chức hoạt động tiết dạy thực tế tại lớp mẫu giáo

    4. Tham quan môi trường giáo dục

    5. Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trong trường mầm non.

Bà Dương Thị Doanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình báo cáo chuyên đề 

Tổ chức hoạt động tiết dạy thực tế tại lớp mẫu giáo

   Các đại biểu, giáo viên và học sinh về tham dự Hội thảo được tham quạn môi trường giáo dục do chính các cô giáo, phụ huynh học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ, xã Cư Elang thiết kế.

Mô hình nhà Rông truyền thống của người đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên

Các dụng cụ dùng trong sinh hoạt đời sống

Các loại sản vật nông nghiệp được trồng tại địa phương

Các loại bánh truyền thống của người dân địa phương

    Qua việc tổ chức chuyên đề Hội thảo, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt (TCTV) cho trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS) phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động TCTV cho trẻ học thông qua hoạt động vui chơi, trải nghiệm, góp phần nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt cho trẻ người DTTS. Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động TCTV cho trẻ DTTS trong các cơ sở GDMN.

    * Một số hình ảnh môi trường giáo dục tại trường Mầm non Tuổi Thơ

                                                                                                 Tin, bài: Nguyễn Tiến Thịnh