Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ GDĐT về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết