Số 49/2020/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 49/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non;
Xem văn bản Xem Online
Tải về