Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 02/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/02/2021
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Xem văn bản Xem Online
Tải về