Số 51/2020/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 51/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT
Xem văn bản Xem Online
Tải về