08/2013/TT-BNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 31/07/2013
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Xem văn bản Xem Online
Tải về