15/2017/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 15/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 09/06/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
Xem văn bản Xem Online
Tải về