27/2017/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 27/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 08/11/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư quy định Tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về