61/2017/TT-BTC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 61/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/06/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Xem văn bản Xem Online
Tải về