21/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 21/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 06/09/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn, bồi dưỡng qua mang Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục
Xem văn bản Xem Online
Tải về